อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ อย่าประมาท ....
ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) คำนึงถึงความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของท่าน กับการเดินทางที่อุ่นใจทุกครั้งเราจึงมีบริษัทประกันภัย
ชั้นนำที่พร้อมเคียงคู่กับการเดินทางให้ท่านได้เลือกใช้บริการ

  • บมจ.สินมั่นคง
  • บมจ.ไทยเศรษฐกิจ
  • บจก.แอลเอ็มจี
  • บมจ.นวกิจ
  • บมจ.เทเวศ
  • บมจ.นำสิน
  • บจก.สินทรัพย์
  • บมจ.คุ้มภัย
  • บจก.ไทยศรี
  • บมจ.ทิพย
  • บจก.วิริยะ(บางพลัด)
  • บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคี
  • บมจ.มิตรแท้
  • บมจ.ไทยวิวัฒน์ 
  • บมจ.แอกซ่า
  • บมจ.เมืองไทย(คิงยนต์)

สนใจติดต่อฝ่ายบริการประกันภัย โทร 0-2626-8169, 0-2626-8177