02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ชมภาพตัวอย่างรถประมูล วันที่ 28 กันยายน 2563


ข่าวอื่นๆ

ชมภาพตัวอย่างรถประมูล วันที่ 10 สิงหาคม 2563

คลิกชมภาพเพิ่มเติมด้านใน

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 2/2563 ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 4,850 ล้านบาท จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราคิดลด 1.73%

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 2/2562

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน FWD Partnership HIVE ที่ประเทศฮ่องกง

คุณยวี่ถี จ้าว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงาน FWD Partnership HIVE ที่ประเทศฮ่องกง โดยเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับรางวัล และร่วมสัมมนาแนวทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

การจองซื้อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด

ทีมผู้บริหารเข้าร่วม Study Trip ที่ประเทศจีน

ในระหว่างวันที่ 3 -10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วม “Study Trip” พร้อมกับทีมผู้บริหารจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน

กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

คุณหย่ง เฉิน กรรมการผู้จัดการ, คุณเจี๋ยจุ้น เหอ ผู้อำนวยการอาวุโส สายการตลาดอุปกรณ์เครื่องจักรและลูกค้ากลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจระหว่างประเทศ สายการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ และสายการตลาดภูมิภาค

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2561 ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 4,200 ล้านบาท จำนวน 3 ชุด

พิธีเปิดศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ของบริษัทฯโดยได้รับเกียรติจากประธานร่วมในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 4 ท่าน อันได้แก่

บริษัทฯ ร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” Thailand International Motor Expo 2018

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ (บูธ V07-V08) ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” Thailand International Motor Expo 2018 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ห้องChallenger 1-2