02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ข่าวสาร

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 2/2563 ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 4,850 ล้านบาท จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราคิดลด 1.73%

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 2/2562

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน FWD Partnership HIVE ที่ฮ่องกง

คุณยวี่ถี จ้าว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงาน FWD Partnership HIVE ที่ฮ่องกง โดยเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับรางวัล และร่วมสัมมนาแนวทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

การจองซื้อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2562 ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด

ทีมผู้บริหารเข้าร่วม Study Trip ที่ประเทศจีน

ในระหว่างวันที่ 3 -10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วม “Study Trip” พร้อมกับทีมผู้บริหารจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน

กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

คุณหย่ง เฉิน กรรมการผู้จัดการ, คุณเจี๋ยจุ้น เหอ ผู้อำนวยการอาวุโส สายการตลาดอุปกรณ์เครื่องจักรและลูกค้ากลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจระหว่างประเทศ สายการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ และสายการตลาดภูมิภาค